Események

A javító-, különbözeti- és osztályozó vizsgák időpontja:
augusztus 26.  hétfő, 9:30 óra
Tanévnyitó ünnepély és első tanítási nap:
szeptember 2. hétfő, 8 óra
Tankönyvosztás az első tanítási napon lesz!

Iskolai közösségi szolgálat

Programok

Tantestület

osztaly 00025

Iskolavezetés:

Név: Tantárgy Osztályfőnökség

Kneifel Imre

igazgató

ének-zene, karnagy

Németh Ágnes Erzsébet           
igazgatóhelyettes

kémia

Berkesné Garami Katalin
igazgatóhelyettes

magyar, történelem

Tanítók:

Altmárné Spindler Erika  Fisliné Csörnyei Krisztina 4.a osztály
Pápai Erika Sütőné Ledniczky Valéria 4.é osztály
Szekeres Ágnes Andrea Bangó Éva 1.a osztály
Kneifelné Laczkó Krisztina Linczerné Büki Boróka 1.é osztály
Filepné Simon Gyöngyi Krisztina Szilvágyi Krisztina 2.a osztály
Feketéné Tóth Andrea Sárközy Katalin 2.é osztály
Geda Judit Sajtosné Tombor Katalin 3.a osztály
Péterné Hollai Enikő Erzsébet Sárközi Cecília 3.é osztály

Tanárok:

Név: Tantárgy  Osztályfőnökség
Berényi Irén angol nyelv
Borbás Károly ének-zene
Csiszárné Juhász Ella matematika
Dávidné Horváth Enikő történelem, művészettörténet
Dorgai József Mihály biológia
Feke Mariann ének-zene, karnagy 10. osztály
Galambos Éva angol, ének-zene 7.a osztály
Horváth Annamária testnevelés 11. osztály
Horváthné Bikkes Orsolya magyar, dráma  
Horváthné Filep Csilla matematika, fizika, informatika 5.é osztály
Kardosné Szijj Ildikó német
Kiffer Zoltánné matematika, kémia
Kneifel András informatika
Koósné Schubert Éva fejlesztő pedagógus
Kőszeginé Balogh Erika német
Lakosné Szemeti Ágnes történelem, honismeret, erkölcstan 6.a osztály
Nemes Szabolcs
angol
Németh Ágnes kémia
Nyakas Krisztina magyar, történelem 8.é osztály
Nyárs Annamária ének-zene, karnagy
Polgár Zoltán Tamásné ének-zene, karnagy 7.é osztály 
Pollermanné Fata Ilona magyar, történelem, filozófia  9. osztály
Raitsits Tivadar István olasz 12. osztály
Samuné Trautmann Helga angol, testnevelés
Szabóné Csörnyi Rita matematika, fizika
Szakály Mónika olasz
Szaniszló Ágnes földrajz, rajz, média
Szendrődiné Balogh Edit Orsolya történelem, informatika, könyvtár 6.é osztály
Takács Bence Áron testnevelés  
Tóthné Grünceisz Mária földrajz  
Tóthné Kiss Gabriella magyar, dráma
8.a osztály
Tujnerné Csók Zsuzsanna biológia, testnevelés 5.a osztály
Varga Marietta magyar, dráma, etika

A művészeti iskola tanárai:

Cserta Gábor néptánc, folklór
Molnár Gábor néptánc, folklór
Mózesné Kulánda Nikolette néptánc, folklór
Kneifel György népzene
Szakály Mónika népi hegedű 
Szekeres Ágnes drámajáték

Novák Edith festészet
Hódi Fruzsina népi ének

Tehetségpont

 tehetsegpont

Alapítvány

Kérjük, támogassák iskolánk alapítványát!

Az alapítvány adószáma:
 
19095279-1-07
 
Az alapítvány számlaszáma:

10200232-29373752

Ezekkel az adományokkal Önök is segíteni tudják diákjaink tanulmányi versenyeken és  kórusfesztiválokon való részvételét; oktatási eszközök, bútorok vásárlását; erdei iskolák és nyári táborok szervezését. 

Határtalanul

hatartalanul

szfvar logo

.