Események

A javító-, különbözeti- és osztályozó vizsgák időpontja:
augusztus 24. hétfő, 9 óra
Tanévnyitó ünnepély és első tanítási nap:
szeptember 1. kedd, 8 óra
Tankönyvosztás az első tanítási napon lesz:
szeptember 1.

Iskolai közösségi szolgálat

Tantestület

TAN 2

 

Iskolavezetés:

 

Név: Tantárgy Osztályfőnökség

Kneifel Imre

igazgató

ének-zene, karvezető

Németh Ágnes Erzsébet           
igazgatóhelyettes

biológia-egészségtan, kémia

Berkesné Garami Katalin
igazgatóhelyettes

magyar nyelv és irodalom, történelem

Novák Edith 

művészeti iskolai igazgatóhelyettes

 vizuális kultúra, művészeti iskola grafika-festészet tanszak  

Tanítók:

 

Koós Erika Altmárné Spindler Erika 1.a osztály
Pápay Erika Sütőné Ledniczky Valéria 1.é osztály
Szekeres Ágnes Andrea Bangó Éva 2.a osztály
Kneifelné Laczkó Krisztina Linczerné Büki Boróka 2.é osztály
Szilvágyi Krisztina Fisliné Csörnyei Krisztina 3.a osztály
Feketéné Tóth Andrea Sárközy Katalin 3.é osztály
Szebik Ágnes Sajtosné Tombor Katalin 4.a osztály
Péterné Hollai Enikő Erzsébet Sárközi Cecília 4.é osztály

Tanárok:

 

Név: Tantárgy  Osztályfőnökség
Berényi Irén angol nyelv
Bikkes Orsolya magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc 5.a osztály
Borbás Károly ének-zene
Csiszárné Juhász Ella matematika
Dávidné Horváth Enikő történelem, művészettörténet, vizuális kultúra
Farkasné Riskó Zsófia magyar nyelv és irodalom
Feke Mariann ének-zene, karvezető 11. osztály
Galambos Éva angol nyelv, ének-zene 8.a osztály
Horváth Annamária testnevelés 12. osztály
Horváthné Filep Csilla matematika, fizika 6.é osztály
Kálmán Dalma Erzsébet olasz nyelv  
Kardosné Szijj Ildikó német nyelv
Kiffer Zoltánné matematika, kémia
Kneifel András informatika
Koósné Schubert Éva fejlesztő pedagógus
Kőszeginé Balogh Erika német nyelv
Lakosné Szemeti Ágnes történelem, hon-és népismeret, etika/hit-és erkölcstan 7.a osztály
Lunk Eszter angol nyelv  
Nemes Szabolcs
angol nyelv
Nyakas Krisztina magyar nyelv és irodalom, történelem 5.é osztály
Nyárs Annamária ének-zene, karvezető
Polgár Zoltán Tamásné ének-zene, karvezető 8.é osztály 
Pollermanné Fata Ilona magyar nyelv és irodalom, történelem 10. osztály
Samuné Trautmann Helga angol nyelv, testnevelés
Szabóné Csörnyi Rita matematika, fizika  9. osztály
Szakály Mónika olasz nyelv
Szaniszló Ágnes földrajz, rajz, média
Szarka József technika, életvitel és gyakorlat  
Szendrődiné Balogh Edit Orsolya történelem, informatika, könyvtár 7.é osztály
Takács Bence Áron testnevelés  
Tóthné Grünceisz Mária biológia-egészségtan, földrajz  
Tujnerné Csók Zsuzsanna biológia- egészségtan, természetismeret, testnevelés 6.a osztály

A művészeti iskola tanárai:

 

Bikkes Orsolya dráma-és színjáték  
Chifor Lénárd András népi ének, néptánc, folklórismeret Iszkai telephely
Cserta Gábor népi ének, néptánc, folklórismeret
Dávidné Horváth Enikő grafika-festészet  
Gula Miklós Norbert népi ének, néptánc, folklórismeret Iszkai telephely
Hódi Fruzsina népzene, népi ének  
Molnár Gábor népi ének, néptánc, folklórismeret
Mózesné Kulánda Nikolette népi ének, néptánc, folklórismeret
Kneifel György népzene, népi hegedű
Koós Erika dráma-és színjáték  
Szakály Mónika népzene, népi hegedű 
Szekeres Ágnes Andrea dráma-és színjáték

Novák Edith grafika-festészet

Tehetségpont

 tehetsegpont

Alapítvány

Kérjük, támogassák iskolánk alapítványát!

Az alapítvány adószáma:
 
19095279-1-07
 
Az alapítvány számlaszáma:

10200232-29373752

Ezekkel az adományokkal Önök is segíteni tudják diákjaink tanulmányi versenyeken és  kórusfesztiválokon való részvételét; oktatási eszközök, bútorok vásárlását; erdei iskolák és nyári táborok szervezését. 

Határtalanul

hatartalanul

szfvar logo

.