Tantestület

TAN 2

 

Iskolavezetés:

 

Név: Tantárgy Osztályfőnökség

Kneifel Imre

igazgató

ének-zene, karvezető

Németh Ágnes Erzsébet           
általános igazgatóhelyettes

biológia-egészségtan, kémia

Berkesné Garami Katalin
általános iskolai igazgatóhelyettes

magyar nyelv és irodalom, történelem

Novák Edith 

művészeti iskolai igazgatóhelyettes

 vizuális kultúra, művészeti iskola grafika-festészet tanszak  

Tanítók:

 

Koós Erika Altmárné Spindler Erika 2.a osztály
Pápay Erika Sütőné Ledniczky Valéria 2.é osztály
Szekeres Ágnes Andrea Bangó Éva 3.a osztály
Kneifelné Laczkó Krisztina Linczerné Büki Boróka 3.é osztály
Szilvágyi Krisztina Fisliné Csörnyei Krisztina 4.a osztály
Feketéné Tóth Andrea Sárközy Katalin 4.é osztály
Pálfi Ádám Somogyi Ágnes  1.a osztály
Péterné Hollai Enikő Erzsébet Sárközi Cecília 1.é osztály

Tanárok:

 

Név: Tantárgy  Osztályfőnökség
Berényi Irén angol nyelv
Csiszárné Juhász Ella matematika
Dávidné Horváth Enikő történelem, művészettörténet, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat 9. osztály
Farkasné Riskó Zsófia magyar nyelv és irodalom
5.a osztály
Feke Mariann ének-zene, karvezető 12. osztály
Galambos Éva angol nyelv, ének-zene
Hargitai Rita Mária magyar nyelv és irodalom  
Horváth Annamária testnevelés
Horváthné Filep Csilla matematika, fizika 7.é osztály
Kálmán Dalma Erzsébet angol nyelv, olasz nyelv  
Kiffer Zoltánné matematika, kémia
Kneifel András informatika  6.a osztály
Koósné Schubert Éva fejlesztő pedagógus
Kőszeginé Balogh Erika német nyelv
Lakosné Szemeti Ágnes történelem, hon-és népismeret, etika/hit és erkölcstan 8.a osztály
Lunk Eszter angol nyelv  
Nemes Szabolcs
angol nyelv
Nyakas Krisztina magyar nyelv és irodalom, történelem 6.é osztály
Nyárs Annamária ének-zene, karvezető
Polgár Zoltán Tamásné ének-zene, karvezető 5.é osztály 
Pollermanné Fata Ilona  magyar nyelv és irodalom, történelem 11. osztály
Dr. Raitsits Tivadar  etika, olasz nyelv  
Samuné Trautmann Helga angol nyelv, testnevelés
Siposné Csendes Éva ének-zene  
Szabóné Csörnyi Rita matematika, fizika 10. osztály
Szaniszló Ágnes természetismeret, földrajz, vizuális kultúra
Szarka József technika, életvitel és gyakorlat  
Szendrődiné Balogh Edit Orsolya történelem, informatika, könyvtár 8.é osztály
Takács Bence Áron testnevelés  
Tóthné Grünceisz Mária biológia-egészségtan, földrajz  
Tujnerné Csók Zsuzsanna biológia- egészségtan, természetismeret, testnevelés 7.a osztály
Turi Ágnes német nyelv  

A művészeti iskola tanárai:

 

 
Cserta Gábor népi ének, néptánc, folklórismeret
Molnár Gábor népi ének, néptánc, folklórismeret
Mózesné Kulánda Nikolette népi ének, néptánc, folklórismeret
Hódi Fruzsina népzene, népi ének
Kneifel György népzene, népi hegedű
Szakály Mónika népzene, népi hegedű
Hargitai Rita Mária dráma-és színjáték
Koós Erika dráma-és színjáték
Szekeres Ágnes Andrea dráma-és színjáték
Dávidné Horváth Enikő grafika-festészet
Novák Edith grafika-festészet

Iszkaszentgyörgyi telephely:

 

Chifor Lénárd András népi ének, néptánc, folklórismeret
Gula Miklós Norbert népi ének, néptánc, folklórismeret

 

 Kápolnásnyéki telephely:

 

Czékmánné Ujfalusi Erika Judit dráma-és színjáték
Galambos Valéria dráma-és színjáték

 

 

 

 

.