Kilencedik osztály

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában 4 évfolyamos ének-zenei irányultságú gimnázium működik. A heti négy ének-zene és két énekkari óra mellett az idegen nyelveket heti 4-5 órában tanulják diákjaink – az olasz nyelv mindenki számára kötelező, az angol és a német nyelv közül pedig javasoljuk, hogy azt válasszák, amit az általános iskolában tanultak. Informatikát mind a négy évfolyamon tanulhatnak diákjaink. Az emelt óraszámnak köszönhetően a kötelező tárgyak mellett sok növendékünk tesz sikeres érettségi vizsgát idegen nyelvekből, informatikából és ének-zenéből is.

 

A gimnázium énekkarai nagy hagyománnyal rendelkező koncertező együttesek. Nemzetközi kórusfesztiválok, versenyek, rádiófelvételek közreműködői. A zenei tagozatos gimnazisták közül sokan tanulnak hangszeren is a városi zeneiskolában, ez azonban nem feltétele a sikeres felvételi vizsgának.

Érettségizett tanulóink nagy eséllyel felvételiznek felsőoktatási intézmények óvónő- és tanítóképző, valamint ének-zene vagy szolfézs tanári, karvezető szakára, de a nem zenei pályára készülő tanulóink is nagy számban nyernek felvételt bölcsész, jogász, nyelvész, műszaki karokra.

A Kodály Zoltán Gimnáziumban alapfokú művészetoktatás is folyik néptánc, népi vonós hangszer, népi ének, drámajáték és grafika-festészet szakon. Ezekre a gimnazisták is jelentkezhetnek tehetségük és érdeklődésük szerint.

A művészeti nevelés és az évfolyamonkénti egy osztály következtében családias légkör és diákközpontú szemlélet jellemzi az iskolát.

 

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók:

A 2021/2022. tanévben iskolánk egy 4 évfolyamos ének-zenei irányultságú gimnáziumi osztályt indít.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. 10:00 óra

Az írásbeli felvételi vizsga anyaga: anyanyelv (magyar nyelv és irodalom) és matematika.

A közös írásbeli felvételi vizsgán kívül szóbeli felvételi vizsgát tartunk ének-zenéből.

A sajátos nevelési igényű tanulóknak biztosítjuk a felvételi vizsgán a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (számológép, számítógép, stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

A szóbeli vizsga időpontja: 2021. március 2. 15.00 óra

     helyszíne: Székesfehérvár, Béke tér 4.  

A szóbeli pótfelvételi vizsga időpontja: 2021. március 9. 15.00 óra

A szóbeli vizsga anyaga: lapról olvasás, dallamírás, éneklés, valamint lehetőség van a hangszeres tudás bemutatására.

A felvételi vizsgán szerezhető, összesen 100 pont megoszlása:

 - hozott pontok7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények alapján maximálisan 25 pont

 - szerzett pontoka közös írásbeli anyanyelv és matematika, valamint az ének-zene szóbeli felvételi eredmények alapján 25-25-25 pont, összesen maximálisan 75 pont.

.