Első osztály

Kedves Szülők!

 


Köszöntjük Önöket a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium nevében.
 
E rövid ismertetővel szeretnénk felhívni figyelmüket induló első osztályainkra, tájékoztatni Önöket az iskolánkban folyó munkáról, céljainkról, eredményeinkről.
 
Örömmel tudatjuk, hogy művészeti iskolaként is működik intézményünk, így a hagyományos ének-zenei tagozaton kívül minden tanulónknak lehetősége nyílik arra, hogy a

  • zenével, népi hangszerekkel,
  • néptánccal,
  • színjátszással (drámajáték),
  • képzőművészettel (grafika, rajz)

napi kapcsolatba kerülve gazdag és élménydús iskolaévek részese legyen.
 
Az alsó tagozaton hangoztató - elemző - összetevő módszerrel juttatjuk el kis diákjainkat az írás-olvasás birodalmába. E módszer és a szótagolás nemcsak a jó olvasástechnikát biztosítja, hanem a helyesírási készséget is megalapozza. Nyugodt tempóban, a gyerekek egyéni ütemének megfelelően, fokozatos terheléssel sajátíttatjuk el a tudnivalókat.
 
Idegen nyelvet (angolt, németet) 4. osztálytól heti két órában, 5. osztálytól emelt óraszámban tanulnak a gyerekek, de a szülői igényeknek eleget téve a 2-3. osztályos tanulóknak is tartunk idegen nyelvi szakkört.
 
A számítástechnika alapjaival korszerű gépekkel felszerelt informatikateremben ismerkedhetnek meg alsósaink, szintén szakköri órákon. A következő tanévekben minden osztályterembe jut egy-egy számítógép.
 
Fontos feladatunk a hátránnyal, tanulmányi nehézségekkel küzdő, lassabban haladó gyerekek felzárkóztatása. E feladatban iskolánk fejlesztő pedagógusai is segítenek.
 
Gyermekeink a testnevelésórákon úszás- és korcsolyaoktatásban is részesülhetnek a szülői igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően. A gyógytestnevelést, gyógyúszást igénylő gyerekekkel saját, képzett pedagógusunk foglalkozik.
 
Iskolánk különleges értékének tartjuk, hogy az alapkészségek biztos megszerzése mellett az

énekórákkal,
hangszertanulással,
kórusénekléssel,
néptáncoktatással
egy életre szóló bensőséges kapcsolat alakul ki a gyermekekben a zene világával és általában a művészetekkel.
 
A zenei nevelés, a zenével nevelés világszerte kutatott és elismert hatása Kodály Zoltán elveire, útmutatására alapozva Magyarországon különösen eredményes az 1950-es évek óta.
Célunk, hogy zenét értő és szerető gyermeket neveljünk. Kodály szavaival élve:


Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, amelybe csak a zene világít be.

 
A zenei nevelés személyiségfejlesztő ereje mellett bizonyított tény

  • a ritmusképzés figyelemfejlesztő hatása a matematikára,
  • a biztos zenei hallásé a helyesírásra;
  • a zenei formák, szerkezetek érzékelése, felismerése pedig intenzíven fejleszti a beszédkészséget.

 
Pedagógusaink lelkiismeretes, igényes munkája és a sokoldalú képzés eredményeként tanulóink nem csak a zene területén öregbítik iskolánk hírnevét. Kiemelkedő sikereket érnek el matematikai, történelmi, irodalmi, képzőművészeti, idegen nyelvi, természettudományos és sportversenyeken, vetélkedőkön.
Iskolánkban lehetőség nyílik arra, hogy hatéves kortól tizennyoc éves korig, az intézményváltás nehézségeit elkerülve jussanak el diákjaink a ma már nélkülözhetetlen érettségiig. A megszokott környezetben, a megismert és megszeretett tanárokkal, baráti közösségben tölthetik diákéveiket. Ha érdeklődésük a későbbiekben másfelé irányul, tehetségüknek megfelelően folytathatják tanulmányukat más iskolatípusban is.

.